Nieuw in Gooi en Vechtstreek


VOORWAARDEN KLEEDSTER JACOBA KOSTUUMVERHUUR

  

1. Kleedster Jacoba Kostuumverhuur erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel bij of aan huurder of derden, veroorzaakt door het gebruik van kostuums en/of accessoires geleverd door Kleedster Jacoba Kostuumverhuur, hieronder begrepen schade of letsel ontstaan door open vuur of roken door huurder.

2. Huurder dient het gehuurde kostuum en eventuele accessoires met zorg te behandelen en ervoor te zorgen dat er geen vlekken op of beschadigingen aan het kostuum komen. Roken tijdens het dragen van het kostuum is niet toegestaan. Mochten er (brand)vlekken op of beschadigingen aan het kostuum ontstaan, dan is huurder hiervoor aansprakelijk.
3. Indien er beschadigingen aan het kostuum worden geconstateerd voordat dit wordt verhuurd, zal Kleedster Jacoba Kostuumverhuur deze – voor zover mogelijk – direct repareren dan wel er een aantekening van maken.
4. Ingeval het kostuum onherstelbaar beschadigd of vermist raakt, dan is huurder daarvoor aansprakelijk op basis van de nieuwprijs van het kostuum. De hoogte van het schadebedrag voor vervanging is ter beoordeling van Kleedster Jacoba Kostuumverhuur maar bedraagt in elk geval de op het huurcontract vermelde vervangingswaarde.
5. Huurder mag het kostuum niet zelf veranderen en niet zelf wassen, laten stomen of strijken.
Kleedster Jacoba Kostuumverhuur zorgt voor correcte reiniging en verdere behandeling van het kostuum. De reinigingskosten zijn in de huurprijs begrepen.
6. Het kostuum mag niet gedragen worden tijdens carnaval of een andere gelegenheid waarbij de kans op beschadiging of ernstige bevuiling groot is. Kostuums met een sleep mogen niet in de open lucht gedragen worden.
7. Kleedster Jacoba Kostuumverhuur verhuurt alleen kostuums dan wel accessoires op vertoon door de huurder van een geldig legitimatiebewijs. Kleedster Jacoba Kostuumverhuur is gerechtigd een potentiële huurder zonder opgave van redenen te weigeren.
8. Bij de verhuur van het kostuum en/of accessoires wordt een retourdatum afgesproken en op het huurcontract aangegeven. Als huurperiode geldt maximaal vijf dagen. In overleg kan de huurperiode worden verlengd tegen een vooraf overeen te komen meerprijs.
9. Het is mogelijk een kostuum te reserveren. Bij reservering dient huurder een aanbetaling van de totale huursom te doen. Bij annulering van de reservering zal de aanbetaling niet worden geretourneerd.